Erdal Durmaz Resim A

 Erdal DURMAZ

Yönetim Kurulu 4 üncü Yedek Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz 1955 izmir doğumludur ve halen İzmir'de yaşamak ayrıcalığını devam ettirmektedir.

Ortaokul ve liseyi izmir Bornova maarif koleji(BAL)'nde bitirmiştir.  Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden 1978 yılında mezun olmuştur.

Çalışma hayatının büyük kısmını  Efes Pilsen (Ege Biracılık) da geçirmiş ve bu şirketten Satış Müdürü olarak ayrılmıştır. Bir süre serbest ticaret ile iştigal ettikten sonra 2005 yılında Bodrum Milta Marina'da Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile tekrar profesyonel yöneticilik yaşantısına dönmüştür.

Müteakiben  STFA Deniz İnşaat bünyesinde KATAR ve İZMİT KÖPRÜ projelerinde İdari İşler Yöneticisi olarak görev yapan Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz 2015 yılı başından itibaren emekli olma bahtiyarlığına ulaşmıştır.

Gelecekte açılacak barınaklarımızın idaresinde kendisinden önemli faydalar sağlayacağımızı ummaktayız.