KURUCU YÖNETİM KURULU

 

Derneğimizi kuran müteşebbislerin oluşturduğu Kurucu Yönetim Kurulu, görev süresini 26 nisan 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul'da doldurmuş ve görevi yeni Yönetim Kurulu'na devretmiştir.

Kurucularımızı hiç bir zaman unutmayacağız ve her daim şükranla anacağız.

 

UNVANI ADI VE SOYADI ŞEHİR ÖZGEÇMİŞ
Başkan Hilmi Atilla ÖZBANK    Fethiye Özgeçmiş için tıklayın.
Başkan Yardımcısı    Olcayto SALTADAL Erdek Özgeçmiş için tıklayın
Başkan Yardımcısı Hakan ERTUNK İstanbul    Artık dernek üyesi değil.
Sekreter Harun MEHDİ Fethiye Özgeçmiş için tıklayın
Sayman Mehmet Ali SAN İstanbul Artık dernek üyesi değil.
Üye Levent ALPAT İzmir Artık dernek üyesi değil.
Üye Derya FİDAN Bodrum Artık dernek üyesi değil.