HilmiAtillaOzbank

Hilmi Atilla ÖZBANK

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimiz Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kuruluştan 26 Nisan 2015 tarihine kadar devam ettirmiş ve bu tarihte yapılan genel kurulda tekrar yönetim kurulu asıl üyeliğine seçilmiş ve yönetim kurulu vazife dağılımı toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiş olan Kurucu Başkanımız 1956 yılında doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Kadıköy’de bitirdi. Haydarpaşa Lisesi öğrenimini müteakip İ.İ.T.İ.A. (İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi) Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu İşletme bölümünden 1979 yılında mezun oldu.

1977-1980 tarihleri arasında çeşitli Noterliklerde sırasıyla Katiplik, Başkatiplik ve Noter Vekilliği, 1980-1987 tarihleri arasında çeşitli bankalarda Müfettişlik ve Genel Müdürlük Seksiyon Yöneticiliği, 1987 yılından sonra Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yaptı. 1990 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu’nun yürürlüğe girişinden itibaren 2013 yılı sonuna kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ile iştigal etti ve emekli oldu. 1990 yılından sonra kurulan Türkiye’nin ilk bağımsız denetim firmasında bir müddet Bağımsız Denetçilik yaptı.

“Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar Açıklamaları ile Örnekli Uygulama Kılavuzu” adı altında bir kaynak kitabı ile konusunda Türkiye’de ilk ve tek kitap olan “Taşıtların Özellik Arzeden Muhasebe Kayıtları Örnekli Uygulama Kılavuzu” isimli kitapları vardır. Ayrıca çeşitli dergilerde yazıları çıkmış ve çıkmaktadır.

Derneğimiz Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesleki hayatı genel olarak ilkler ile geçmiştir. İlk Bağımsız denetçilerdendir. Yazdığı iki kitaptan biri Kaynak kitaptır, diğeri konusunda ilk ve tek kitaptır. Onun önderliğinde kurulan Derneğimiz de Türkiye’de ve Dünyada konusu itibariyle bir ilktir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.